Victoriefonds ondersteunt NK Jeugdwielrennen

De Stichting Wielerronde van Oudorp heeft een gift ontvangen vanuit het Victoriefonds als ondersteuning in de organisatie van het NK Jeugdwielrennen 2023.

De doelstellingen van het fonds en de stichting sluiten naadloos op elkaar aan en wij zijn dan ook ontzettend blij dat het bestuur van het fonds dezelfde visie heeft en de gift heeft toegekend.

De Stichting Wielerronde van Oudorp is sinds 2018 actief in het organiseren van wielersportevenementen in Oudorp. Deze evenementen moeten met name bijdragen aan het inspireren van jongeren om te gaan sporten.

Wat doet Victoriefonds?
Victoriefonds is een onafhankelijk, maatschappelijk betrokken fonds van en voor Alkmaarders. We helpen bij de financiering van projecten die het leefklimaat in de gemeente Alkmaar verbeteren. We ondersteunen kleine en grote projecten op het gebied van cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport en duurzaamheid. Victoriefonds voelt zich zeer betrokken bij het aanwezige sociale kapitaal binnen de gemeente Alkmaar. Van daaruit willen we meewerken aan de leefbaarheid van geheel Alkmaar, waar het goed wonen en werken is.

Historie
Victoriefonds is opgericht in 2004 op initiatief van Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU en voorvechter van lokale gemeenschapsfondsen. In meerdere plaatsen in het land werden dit soort fondsen opgericht, die ten doel hadden om de leefbaarheid binnen de eigen omgeving te bevorderen. Lokale fondsen werven geld en besteden dit aan projecten die in behoeften van de lokale samenleving voorzien en zorgen voor ‘sjeu’.

Aanvankelijk heeft het fonds een sluimerend bestaan geleid. De belangrijkste reden hiervan was dat het fonds er niet in slaagde voldoende (geld)middelen te verwerven van waaruit initiatieven en projecten van en voor inwoners van Alkmaar ondersteund konden worden. Hierin kwam verandering toen in oktober 2014 een substantieel bedrag beschikbaar kwam vanuit de Stichting C.A.I. Alkmaar. Dit geld was het restant dat overbleef na de verkoop van het kabelnetwerk in Alkmaar. Het ging om een bedrag van ca. 5 miljoen euro, van waaruit onze stichting thans actief initiatieven en projecten ondersteunt die het welzijn van de inwoners van de gemeente Alkmaar bevorderen.

Meer informatie over het Victoriefonds kun je vinden via www.victoriefonds.nl