Camperplaatsen NK Jeugdwielrennen

Er is voor 9 t/m 11 juni door de Gemeente Alkmaar een kampeerontheffing verleend voor een locatie aan de Munnikenweg en daarmee aan het parcours waar met campers overnacht mag worden.

Op deze locatie zijn geen voorzieningen zoals water sanitair en elektriciteit en daarom moeten de campers geheel zelfvoorzienend zijn.

Gemeente Alkmaar heeft een aantal technische eisen gesteld aan campers die zullen overnachten op deze locatie. Deze staan benoemd in de ontheffing en de gebruikers dienen er zelf zorg voor te dragen dat de camper hieraan voldoet. Wij als organisatie kunnen dit technisch niet beoordelen en nemen hier geen verantwoordelijkheid voor.

Indien je gebruik wilt maken van een camperplaats, stuur dan graag een mail naar info@rondevanoudorp.nl.

Neem een geprinte versie van de ontheffing mee en zorg dat deze aanwezig is in de camper bij eventuele controle door Stadstoezicht/handhaving.

Gebruik van de camperplaatsen op dit terrein is op eigen risico en de organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid.

Na vertrek dient het terrein schoon achtergelaten te worden. Afvalcontainers zijn beschikbaar tegenover de Spar supermarkt aan de Nyenburgh, nabij het terrein.

Het gaat om het terrein wat staat weergegeven als “JOL Oudorperhout” in onderstaande kaart.